متن آهنگ گروه آکس به نام یکم بشین

متن آهنگ یکم بشین آکس

متن آهنگ یکم بشین آکس

بیا یکم بشین به دلم بشی مثل من که کسی نمیاد به چشت

بیا هی یه هم بگیم که غیر منطقیه فاصله کسی مثل من که نمیاد بهت

بحثو وا میکنی تو اوج کم حرفیام

میدونم کنارمی حتی اگه برعکس بیام

موافقم نیستی ولی همدستی باهام

میدونم کنارمی حتی اگه برعکس بیام

بیا یکم بشین به دلم بشی مثل من که کسی نمیاد به چشت

بیا هی یه هم بگیم که غیر منطقیه فاصله کسی مثل من که نمیاد بهت

بیا یکم بشین بیا یکم بشین بیا یکم بشین

با تو میشه گفت که قبل تو همه چی بچگی بود

با تو بود میشه منطقی بود وقتشه که بهم بگی زود

کی منو قد تو میفهمه تو یه کوهی منم پشتم بهت گرمه

بیا یکم بشین به دلم بشی مثل من که کسی نمیاد به چشت

بیا هی یه هم بگیم که غیر منطقیه فاصله کسی مثل من که نمیاد بهت

بیا یکم بشین بیا یکم بشین بیا یکم بشین

بحث رو وا میکنی تو اوج کم حرفیام

میدونم کنارمی حتی اگه برعکس بیام

موافقم نیستی ولی همدستی باهام

میدونم کنارمی حتی اگه برعکس بیام

بیا یکم بشین به دلم بشی مثل من که کسی نمیاد به چشت

بیا هی یه هم بگیم که غیر منطقیه فاصله کسی مثل من که نمیاد بهت

بیا یکم بشین بیا یکم بشین بیا یکم بشین