متن آهنگ گروه آکس به نام برعکس

متن آهنگ برعکس گروه آکس

متن آهنگ گروه آکس به نام برعکس
متن آهنگ گروه آکس به نام برعکس
ohax-benambarax

انقدر پرم ازت که سر میاد صبرم

انقدر عاشقم سر جاش نمیاد عقلم

هنوز وقتی عکسهاتو میبینم تند میزنه قلبم

چرا فکر میکنی سردم خیلی وقته رفتم از دلت

میخوای همه چی رو بکنی پاک

یادت میاد یکی داد چند سال زندگیشو پات

چرا تو این راهِ رابطه رو برعکس میری

چرا هرچی میریم جلو باهم بدتر میشیم

یادت رفتِ هر وقت گفتی ببخش نه نشنیدی

چرا وقتی میبخشمت بازم نم پس میدی

چقدر سخته توو این شرایط دیگه کسی نخوادت

میگفت تا تهش میمونه و نموندنش محاله

دروغ بود که عاشقی خیلی وقته غایبی

غرقت شدم تو سوار قایقی

شب شد نیومد صدام دیگه در اومد

وقتی از در اومد باز توو روی من در اومد

دروغ بود که عاشقی خیلی وقته غایبی

غرقت شدم تو سوار قایقی

چرا تو این راهِ رابطه رو برعکس میری

چرا هرچی میریم جلو باهم بدتر میشیم

یادت رفتِ هر وقت گفتی ببخش نه نشنیدی

چرا وقتی میبخشمت بازم نم پس میدی